Košík:je prázdny
bez DPH:0,00 €
s DPH:0,00 €
 Novinky
Facebook
 Dopravu zabespečuje
Slovenská poštaKuriér EXPRES

Obchodné a reklamačné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu Minnesota bakery.sk
Dana Bavolárová Malastová 
Jamník 160
053 22 Jamník, Slovensko
IČO: 17188539
DIČ: 1023903177
IČ DPH: SK1023903177

 
Sme platcom DPH!
 

Ako nakupovať

 1. Vyberte si požadovaný tovar, alebo sa  "Prihláste" do systému
 2. Pokiaľ máte o produkt záujem, zadajte počet kusov a kliknite na ikonku "Vložiť do košíka". Týmto spôsobom môžete vyberať a pridávať do nákupného košíka ďalšie produkty.
 3. Chcete už ukončiť nakupovanie, kliknite na ikonku nákupného košíka v hornom navigačnom menu. Získate prístup k obsahu nákupného košíka, v ktorom  si môžete dodatočne odobrať alebo meniť počet produktov. Prevedené zmeny sa ukážu až po kliknutí mimo políčka alebo stlačení klávesy Enter. Pokiaľ ste s výberom spokojný, kliknite na tlačidlo "Pokračovať".
 4. Zvoľte spôsob dopravy a platby.
 5. Zadajte dodacie údaje a kliknite na tlačidlo "Pokračovať" (Pokiaľ ste prihlásený a máte už nastavený účet, políčka sa Vám vyplnia automaticky).
 6. Po skontrolovaní všetkých údajov a odsúhlasení obchodných podmienok odošlite objednávku kliknutím na tlačidlo "Objednať".
 7. Po odoslaní a spracovaní objednávky bude na Váš e-mail obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky prevádzkovateľom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby poslané všetky ďalšie informácie o Vašej objednávke.
 8. Váš tovar Vám bude doručený na základe dodacej lehoty. 


 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) vydáva prevádzkovateľ internetového portálu Minnesota bakery.sk – Dana Bavolárová Malastová, so sídlom Jamník 160,
053 22 Jamník,Slovenská republika,
zapísaná na Okresnom úrade v Spišskej Novej Vsi odbor živnostenského podnikania,
OU-SN-OZP-2015/004434-2, č.živnostenského registra 810-5315,  IČO: 17 188 539,
IČ DPH: SK1023903177 (ďalej „Dodávateľ“).
 
 Tieto VOP sa použijú pre všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa predaja produktov v internetovom obchode „Minnesota bakery.sk“, prevádzkovanom na internetovej adrese: www.mbakery.sk (ďalej „Internetový obchod“).
 Zákazníkom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala objednávku   prostredníctvom portálu www.mbakery.sk. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „Zákazník“).
Produkt je akýkoľvek tovar ponúkaný na predaj v Internetovom obchode Dodávateľa alebo tiež akýkoľvek tovar, ktorý ponúkol Dodávateľ Zákazníkovi na základe špecifickej požiadavky Zákazníka a v Internetovom obchode sa nenachádza.
Každá osoba, ktorá objedná u Dodávateľa Produkty zároveň potvrdzuje, že tieto VOP akceptuje bez výhrad.
 
2. O registrácii
Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 
3. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracovaný systémom obchodu. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru). Kupujúci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov za účelom správneho účtovania a zaslania tovaru.

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho najneskôr do 24 hodín). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, kedy objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.), alebo sa objednaný tovar sa už nevyrába, nedodáva. V prípade, že nastane takáto situácia, predávajúci okamžite skontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu zaplatená suma prevedená na jeho žiadosť späť na jeho účet v lehote piatich kalendárnych dní.
Aby mohla byť objednávka prijatá, musí obsahovať aspoň tieto základné náležitosti:

 1. súkromná osoba – meno a adresa
 2. FO alebo PO,  názov a sídlo Zákazníka v prípade firmy (zapísané v obchodnom, živnostenskom registri alebo inak pridelené, IČ DPH (ak má Zákazník pridelené, resp. je platcom DPH) )
 3. meno, priezvisko, telefónne číslo a email osoby, ktorá vybavuje objednávku v mene Zákazníka
 4. názov, objednávkový kód a množstvo objednávaných Produktov
 5. spôsob platby
 6. spôsob doručenia
 7. adresu doručenia Produktov

Objednávku, ktorá nie je vystavená v súlade s týmito VOP je Dodávateľ oprávnený odmietnuť alebo vrátiť Zákazníkovi na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa bude objednávka považovať za nedoručenú.
  Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom, pri tovare na objednávku je dodacia lehota od 7 do 15 kalendárnych dní. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Priemerná doba odoslania tovaru kupujúcemu sa pohybuje v rozmedzí 1 až 5 pracovných dní od objednávky. Pri tovare, ktorý nie je na sklade predávajúci vopred upozorní kupujúceho e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty tovaru a kupujúci bude mať možnosť objednávku stornovať, prípadne ju zmeniť.


   Storno objednávky

Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, kedy objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.), alebo sa objednaný tovar sa už nevyrába, nedodáva. V prípade, že nastane takáto situácia, predávajúci okamžite skontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu zaplatená suma prevedená na jeho žiadosť späť na jeho účet v lehote piatich kalendárnych dní.


4. Ceny a platenie, doprava

Ceny v našom internetovom obchode www.mbakery.sk sú pre kupujúceho konečné a sú vrátane DPH. Sme platiteľom DPH.

V cene tovaru nie je započítané poštovné.


Zákazník si môže vybrať pri objednávaní Produktu z nasledovných spôsobov platenia:
platba dobierkou – pri prebratí zásielky poplatok je 1,20€ ( od 1.8.2022 do odvolania sa poplatok neplatí)
 


Osobný odber
Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať "pracovný čas", ale aj  mimo túto dobu po  dohode.


Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík
 Balik doručený na poštu: Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške od 4,90 €. Cena zahŕňa sms notifikáciu s číslom zásielky, ktorú si vyzdvihnete priamo na svojej pošte, od odoslania 1-3 dni.
Balík doručený na adresu: Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške od 5,40 €.  Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie, od odoslania 1-3 dni.      EXPRES kuriér na poštu: Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške od 5,50€. Cena zahŕňa sms notifikáciu s číslom zásielky, ktorú si vyzdvihnete priamo na svojej pošte, doručené v nasledujúci pracovný deň.                                                                                            EXPRES kuriér na adresu: Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške od 8,50 €. Cena zahŕňa sms notifikáciu s číslom zásielky a predpokladaným časom doručenia. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie, doručené v nasledujúci pracovný deň.

Ceny poštovného sú upravené podľa platného cenníka Slovenskej pošty a.s. Viac informácií na www.posta.sk

O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.


Maximálna hmotnosť jedného balíka je 15 kg. 
POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, požiadajte prepravcu o spísanie reklamačného protokolu a bezodkladne nás informujte písomne e-mailom, alebo telefonicky.

5. Záruka, reklamácie
V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná doba začína plynúť dňom dodania a prevzatia Produktov podľa dodacieho dokladu. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.
V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku bod 8. VOP.  Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 7. VOP.


Ako postupovať pri vrátení tovaru:
Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.


Ako zásielku pripraviť
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu tovaru. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 5 pracovných dní od obdržania zásielky. 


6. Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie


V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.


7.Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 30 dní od prevzatia tovaru.Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou VZOR,alebo na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Odstúpenie od zmluvy musí byť podané najneskôr posledný deň 30 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 60 dní od doručenia.
Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 30 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. 


8.Reklamačný poriadok
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.


Ako postupovať

Ak chcete doručený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte (kontakty) a doručte ho na našu adresu: Dana Bavolárová Malastová, 053 22 Jamník 160 - odporúčame doporučenou zásielkou. Do balíka nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom  Po prijatí tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar vám vymeníme kus za kus, prípadne za iný, ktorý si vyberiete, alebo Vám do 30 dní vrátime peniaze. O priebehu a vybavení reklamácie Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. 

Názov a adresa orgánu dozoru:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65  Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55
fax č. 055/622 46 95

Možnosť využitia alternatívneho riešenia sporov (ARS)

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@mbakery.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci www.mbakery.sk jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. 

O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.
Váš "Minnesota bakery"
Obchodné podmienky sú platné od 01.06.2023 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.
 

 

 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návšťevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.