Košík:5 ks
bez DPH:13,08 €
s DPH:15,70 €
 Novinky
Facebook
 Dopravu zabespečuje
Slovenská poštaKuriér EXPRES
 Podporované platby
Bankovní převodTatraPay
OTPpay

Obchodné a reklamačné podmienky

Prevádzkovateľ internetového portálu Minnesota bakery.sk
Dana Bavolárová Malastová 
Svätoplukova 206/6
05201 Spišská Nová Ves, Slovensko
IČO: 17188539
DIČ: 1023903177
IČ DPH: SK1023903177

 
Sme platcom DPH!
 

Ako nakupovať

 1. Vyberte si požadovaný tovar, alebo sa  "Prihláste" do systému
 2. Pokiaľ máte o produkt záujem, zadajte počet kusov a kliknite na ikonku "Vložiť do košíka". Týmto spôsobom môžete vyberať a pridávať do nákupného košíka ďalšie produkty.
 3. Chcete už ukončiť nakupovanie, kliknite na ikonku nákupného košíka v hornom navigačnom menu. Získate prístup k obsahu nákupného košíka, v ktorom  si môžete dodatočne odobrať alebo meniť počet produktov. Prevedené zmeny sa ukážu až po kliknutí mimo políčka alebo stlačení klávesy Enter. Pokiaľ ste s výberom spokojný, kliknite na tlačidlo "Pokračovať".
 4. Zvoľte spôsob dopravy a platby.
 5. Zadajte dodacie údaje a kliknite na tlačidlo "Pokračovať" (Pokiaľ ste prihlásený a máte už nastavený účet, políčka sa Vám vyplnia automaticky).
 6. Po skontrolovaní všetkých údajov a odsúhlasení obchodných podmienok odošlite objednávku kliknutím na tlačidlo "Objednať".
 7. Po odoslaní a spracovaní objednávky bude na Váš e-mail obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky prevádzkovateľom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby poslané všetky ďalšie informácie o Vašej objednávke.
 8. Váš tovar Vám bude doručený na základe dodacej lehoty. 


 

1. Úvodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“) vydáva prevádzkovateľ internetového portálu Minnesota bakery.sk – Dana Bavolárová Malastová, so sídlom Svätoplukova 206/6,
052 01 Spišská Nová Ves,Slovenská republika,
zapísaná na Okresnom úrade v Spišskej Novej Vsi odbor živnostenského podnikania,
OU-SN-OZP-2015/004434-2, č.živnostenského registra 810-5315,  IČO: 17 188 539,
IČ DPH: SK1023903177 (ďalej „Dodávateľ“).
 
 Tieto VOP sa použijú pre všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa predaja produktov v internetovom obchode „Minnesota bakery.sk“, prevádzkovanom na internetovej adrese: www.mbakery.sk (ďalej „Internetový obchod“).
 Zákazníkom je každá osoba, ktorá v súlade s týmito VOP objedná u Dodávateľa produkty (ďalej „Zákazník“).
Produkt je akýkoľvek tovar ponúkaný na predaj v Internetovom obchode Dodávateľa alebo tiež akýkoľvek tovar, ktorý ponúkol Dodávateľ Zákazníkovi na základe špecifickej požiadavky Zákazníka a v Internetovom obchode sa nenachádza.
Každá osoba, ktorá objedná u Dodávateľa Produkty zároveň potvrdzuje, že tieto VOP akceptuje bez výhrad.
 
2. O registrácii

"Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme "Minnesota bakery" a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy "Minnesota bakery".
Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť na e-mailovej adrese: "mbakery.sk@gmail.com", alebo na uvedenej pevnej adrese.
Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

 
3. Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto VOP a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
Aby mohla byť objednávka prijatá, musí obsahovať aspoň tieto základné náležitosti:

 1. súkromná osoba – meno a adresa
 2. FO alebo PO,  názov a sídlo Zákazníka v prípade firmy (zapísané v obchodnom, živnostenskom registri alebo inak pridelené, IČ DPH (ak má Zákazník pridelené, resp. je platcom DPH) )
 3. meno, priezvisko, telefónne číslo a email osoby, ktorá vybavuje objednávku v mene Zákazníka
 4. názov, objednávkový kód a množstvo objednávaných Produktov
 5. spôsob platby
 6. spôsob doručenia
 7. adresu doručenia Produktov

Objednávku, ktorá nie je vystavená v súlade s týmito VOP je Dodávateľ oprávnený odmietnuť alebo vrátiť Zákazníkovi na doplnenie a poskytnúť mu na to primeranú lehotu. Po márnom uplynutí tejto lehoty sa bude objednávka považovať za nedoručenú.
  Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.
   Storno objednávky
Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.
4. Ceny a platenie, doprava
Ceny Produktov zverejnených v tomto Internetovom obchode sú platné. Pokiaľ nie je uvedené v tomto Internetovom obchode inak, kúpnou cenou sa rozumie cena s odberom zo skladu Dodávateľa. V prípade zabezpečenia dopravy Dodávateľom hradí prepravné náklady Zákazník, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Zákazník si môže vybrať pri objednávaní Produktu z nasledovných spôsobov platenia:
platba dobierkou – pri prebratí zásielky
platba prevodom
Dodávateľ má právo na základe svojho posúdenia najmä s prihliadnutím na druh a množstvo objednaných Produktov požadovať od Zákazníka ako jediný spôsob platby platbu vopred. Platenie je považované za uskutočnené v tom prípade, ak je platená dlžná čiastka pripísaná na účet Dodávateľovi v plnej výške.
Ak sa zmluvné strany dohodli na platbe vopred a Zákazník je v omeškaní s úhradou viac ako 7 pracovných dní, je Dodávateľ oprávnený bez ďalšej výzvy odstúpiť od zmluvy.
Osobný odber
Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň, za predpokladu, že objednaný tovar je na sklade. V ostatných prípadoch vás budeme informovať. Objednávky je možné vyzdvihovať "pracovný čas", ale aj  mimo túto dobu po  dohode.
Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík
 Balik doručený na poštu: Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 2,80 €. Cena zahŕňa sms notifikáciu s číslom zásielky, ktorú si vyzdvihnete priamo na svojej pošte.
Balík doručený na adresu: Poštovné, ak nebude uvedené inak, je účtované vo výške 4,00 €.  Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby, pretože ich Slovenská pošta neponúka. Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý, dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky. Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie.
 U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať. Maximálna hmotnosť jedného balíka je 5 kg. Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!
POZOR! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.
Zásielka je zvyčajne doručená v priebehu 2dní od odoslania. O odoslaní je zákazník informovaný e-mailom.
5. Záruka, reklamácie
V balíku vždy nájdete daňový doklad. Záručná začína plynúť dňom dodania a prevzatia Produktov podľa dodacieho dokladu. Záručná lehota je uvedená u každého výrobku v detaile tovaru. V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť) dní ako náhrada za čas dopravy.
V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku bod 8. VOP.  Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 7. VOP.
Ako postupovať pri vrátení tovaru:
Pripravte zásielku podľa popisu nižšie.
Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom.
Ako zásielku pripraviť
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, odporúčame Vám tovar poistiť. Peniaze vám budú vrátené na bankový účet (nezabudnite ho uviesť) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od držania zásielky. V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady (neplatí pre reklamácie!).
6. Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom.
7.Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí. Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty. V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia, nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia.
Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí dodávateľovi vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu.
Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod).
Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade zmlúv:
na poskytovanie Služieb, ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia, na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.


8.Reklamačný poriadok
Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.
Ako postupovať
V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad pokladničný doklad, faktúra, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia. Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.
Váš "Minnesota bakery"
Obchodné podmienky sú platné od 01.09.2016 do odvolania. 
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.